Medarbejdere

Hertha Bofællesskaber og Værksteder har pt. 40 medarbejdere fordelt på fastansatte og vikarer. Nogle medarbejdere bor i Hertha og andre bor udenfor Hertha. Alle medarbejdere kommer fra forskellige baggrunde og bidrager hver især med deres særlige kompetencer.

Anne-Lene Jappe

Rudolf Steinerskoleelev.
Boet i Hertha Levefællesskab siden 1999.
Uddannet guldsmed 1995. Uddannet R.S pædagog 2012.
Camphill erfaring fra England & New-Zealand.
Arbejder som ”husmor”-  i plejen og deltager i drama & idræt.
Bodelsleder i Nerthus.

Mail: anne-lene.jappe@hertha.dk

 

Anna Lyhne Christophersen

Ansat siden 2015

Tidligere ansat i Specialklasser ved Rudolf Steiner skolen i Århus.

Arbejder hovedsaglig i Herthahus, men er også i værkstederne, drama og vikarfordeler siden 2018.

Studerende på deltidsuddannelsen for Steiner pædagogik på Uddannelsescenter Marjatta.

Mail: anna.christophersen@hertha.dk

 

Anne Mette Kristensen

Uddannet Helsepædagog fra Marjattas pro seminar. 4 år i Järna, Sverige. Uddannet væver fra Kerteminde.
Tidligere arbejdet på Marjatta med voksne som væver. Ledelsesansvar på et af bostederne.
Medarbejder i Hertha siden 2007. Arbejder hovedsagelig i Herthahus, og har bodelsledelsesansvar.

Mail: anne.mette.kristensen@hertha.dk

 

Anne Marie langvad

Uddannet ergoterapeut 2019
Et års Camphill-erfaring fra Canada
Arbejder som vikar på Hertha, primært i Herthahus.
Mail: anne.marie.langvad@hertha.dk

Allan Elm

Ansat i denne omgang siden 2014.
For længe siden uddannet cand.psych. m.m.
Været tilknyttet Hertha på forskellig vis siden 1998.
Arbejder primært som koordinator/fundraiser/redaktør.

Mail: allan.elm@hertha.dk

 

Annemarie Kondrup Larsen

Fysioterapeut og Rytmisk Massageterapeut.
Klinik i Silkeborg, Baghuset 15B.
Rytmisk massør på Hertha, Tornsbjerggaard og Specialklassen på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg.
Ansat i Hertha siden?

Mail: kondruptut@hotmail.com

 

Bettina helbo konggaard

Uddannet Steinerpædagog i Århus i 1998.
Ansat i Hertha oktober 2019 i 1 år, som vikar.  Er primært i “Lille Herthahus”,
men også som vikar i det øvrige HBV.

Mail: bettina.helbo@hertha.dk

 

Birthe Møllebjerg Holt

Ansat april 1997 som gartner/hjemmevejleder.

7 år Camphill erfaring, biodynamisk gartner jordbrugsuddannelse fra USA.

Mail: birtheholt@live.dk

 

Carsten Møller Christensen

Hjemmevejleder i Nerthus.
Uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium og Rudolf Steiner-seminaret for opdragelseskunst i Skanderborg, og har sideløbende med job som lærer og skoleleder haft 12 plejebørn.
Ansat i Hertha i dec. 2014

Mail: carsten.christensen@hertha.dk 

 

Diana Kroon

Ansat siden 2008.
Uddannet Rudolf Steinerpædagog i 2000 og kraniosakralterapeut i 2014.
Arbejder i Herthahus som bodelsleder og “husmor”, i køkkenet og i plejen.
Bor og arbejder i Hertha.

Mail: diana.kroon@hertha.dk

Dorthe munk nielsen

Uddannet journalist. Efter godt 20 år i mediebranchen ønskede jeg at skabe et nyt arbejdsliv. Blev i 2016 ansat på bostedet Hadruplund, og i foråret 2018 begyndte jeg at arbejde på Hertha. Arbejder primært i Nerthus.

Mail: dorthe.munk.nielsen@hertha.dk

 

Githa Staub

Kontoruddannet. Har tidligere arbejdet på Tulip (1983-96)
Skanderborg Dagpleje (1996-2008)
Hertha børnehave (2012-  )
Medarbejder i HBV siden 2012 som værkstedsleder i madordningen i Børnehaven Nordlyset.

Mail: githa.staub@hertha.dk

Freja lyngkjær pedersen

Bachelor i social antropologi & Professionsbachelor i Psykomotorisk terapi og afspænding. 
Har arbejdet meget med minoriteter.
En del af levefællesskabet siden dec. 2015. 
Ansat i HBV siden dec. 2017. Arbejder i plejen og på værkstederne. 
Levefællesskabs-repræsentant i Fællesledelsen i Hertha.

Mail: freja.lyngkjaer.pedersen@hertha.dk

 

Ida bönig

Ansat siden 2011, tidligere voluntør.
Uddannet psykomotorisk terapeut 2020.
Vikar i bodel og værksteder. Primær Herthahus, køkken, drama og idræt.

Mail: ida.bonig@hertha.dk

 

Johanne schlittler

Gået 12 år på Rudolf Steiner skolen i Odense
Uddannet helsepædagog fra Marjatta seminarium – 2010
Boet i Hertha siden 2015
Ansat i Lille Herthahus samt giver badeterapi
Mail: johanne.schlit@hertha.dk

 

Katja Polivková (Barselsorlov)

Født og opvokset i Tjekkiet. Diplomingeniør i kemi fra ICT Prag.

Tidligere arbejdet for velgørende organisationer fokuseret på uddannelse, pædagogik og unge fra plejefamilier/hjem. 
Undervist i kemi, matematik og yoga. Derudover arbejdet friviligt med babyer i plejehjem (Tjekkiet) og som lærer med børn på Taiwan.
Kom til Hertha som volontør (2014-2015). Ansat som vikar siden aug. 2015. Arbejder mest i pleje og bageriet. Spiller blokfløjte med beboerne.
Har boet i Hertha siden 2014. 

Mail: katerina.polivkova@hertha.dk

Katrine Kroon

Ansat siden år 2000. 
Uddannet rudolf Steinerpædagog i 1997, og er i gang med at uddanne mig til maleterapeut.
Er nu tilknyttet Herthahus, primært i bodelen.
Er maleunderviser og har et kreativt værkstedshold hvor vi bl.a. skaber kulisser til vort dramahold.

Mail: katrine.kroon@hertha.dk 

Kennert Nielsen

Svendebrev som tømrer, ingeniør. Læreruddannet på Teknisk Skole, Horsens.
Arbejdet bl.a. på det beskyttede Snedkerværksted Klokkergården i Sverige – Fremnæs Voksenbo.
Har haft forskellige funktioner i Hertha siden 1995, herunder forretningsfører for Landsbyfonden, arbejdet i bodelen i Herthahus og Burishus samt i forskellige værksteder og byggeopgaver. Arbejder pt. i Herthahus.

kennert.nielsen@hertha.dk 

 

Kristin Bjørke

49 år. Uddannet psykomotorisk terapeut 1998 samt zoneterapeut.
Jeg har arbejdet i Hertha siden 2008 og boet i Hertha siden 2012.
Jeg arbejder i Burishus og er vikar i gartneriet.

Mail: kristin.bjorke@hertha.dk

 

Kurt Jørgensen

Uddannet maskinarbejder, uddannet inden for international marketing, engroshandel, bank og finans. Revisor.
Tidligere arbejdet hos bl.a. Thema A/S i Horsens (vindues- og dørfabrik), DASOLAS A/S (sol- og lydafskærmning) m.fl. 
Står for bogholderi i HBV.

Mail: bogholderihertha@gmail.com 

 

Lars Pedersen

Ansat maj 2011 som hjemmevejleder og leder af landbrugsværkstedet.
Uddannet landmand og kvæginseminør. Selvstændig fra 1992-2012.
Færdig med Marjattas deltidsuddannelse i pædagogik 2016

Mail: Lars.pedersen@hertha.dk 

 

Leander Vinmans

Ansat siden 2016.
Uddannelse: 5 år på Marjatta Seminarium til Helsepædagog.
Tidligere arbejde/erfaringer: 1 års Camphill ophold i Irland, Tornsbjerggård, Solhjorten, Marjatta, Hadruplund.
Opgaver: Primært i HerthaHus, Vaskeriet, Mejeriet og landbruget.
Boet i Hertha siden 2015.

Mail: leander.vinmans@hertha.dk

 

Loise Ljunggreen
(Barselsorlov)

Gået på Rudolf Steiner skole til og med 7. Klasse.
Uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet i Århus.
Et års Camphill-erfaring fra England.
Har tidligere arbejdet med psykisk syge voksne på DSI Hørhaven
Ansat som vikar siden aug 2015.
Arbejder mest i køkkenet og i Herthahus i plejen.

Mail: loise.ljunggren@hertha.dk

 

Majken Winther Haagensen

Ansat siden 2007. Uddannet pædagog fra Rudolf Steiner Pædagogseminaraiet i Århus. har boet 1½ år i Camphill i Skotland. Jeg har arbejdet med udviklingshæmmede børn og voksne siden 1998. Har boet i Hertha Levefællesskab med min familie siden 2003.
Arbejder i plejen.

Mail: majken.haagensen@hertha.dk 

 

Manuela Vinmans

Uddannet Rudolf Steiner-pædagog fra Tyskland og Sverige.
Har arbejdet i Järna og Rosalie Park. Arbejdet i Nordjylland med udviklingshæmmede børn og unge samt 8 år med traumatiserede familier i Gellerup.
Startede i Hertha i 2008 og arbejder i Burishus som hjemmevejleder.

Mail: manuela.vinmans@hertha.dk 

 

Marianne Brandstrup Hansen

Uddannet kontorassistent i 1989. Social- og Sundhedshjælper 1997.
Tidligere arbejdet for Retten i Aarhus, hjemmeplejen i Aarhus, Worlds Best i Viby, Den private hjemmepleje i Sejs.
Medarbejder siden 2007 i rengøringen. 

 

Mathieu crespeau

Født og opvokset i Frankrig. Tidligere volontør.
Ansat i 2015. Arbejder med dansk undervisning til volontører, i bageriet og køkkenet.
Sprog, kultur og management på kandidat niveau.
Har tidligere arbejdet i hjælpeorganisationer.
Bor i Hertha.

Mail: mathieu.crespeau@hertha.dk

 

Mathias Heuberger

Født og opvokset i Basel (Schweiz).
Læst til pædagog i Aberdeen (Scotland) i Camphill.
Arbejdet for Ringkøbing Amt og Region Midt fra 2000-2013.
Ansat på Hertha siden sommeren 2014.
Bodelsleder i Burishus.

Bofællesskabets repr. i Levefællesskabets fællesledelse.

Mail: mathias.heuberger@hertha.dk 

 

Matthias Jochen Kurt

Ansat i Landsbyfonden siden 2007. Jeg arbejder som pedel og håndværker for Landsbyfonden og Bofællesskaberne. Født i Tyskland og har boet i Danmark siden 2000. Uddannet møbelsnedker i Dresden i 1992 og Helsepædagog i Skotland i 1999.
Har bygget eget hus i Hertha Levefællesskab fra 2003.

Mail: mjk811@jubii.dk 

 

Michael Damgaard

Uddannet mejerist i 2007, været i mejeribranchen siden 2003. 
Ansat som mejerist/hjemmevejleder okt. 2014.

Mail: michael.damgaard@hertha.dk

 

Morten Snog Dahl 

Ansat siden 2016
Udannet pædagog på Århus Pædagog seminarium
Udannet Coach I 2019 hos Sofia Manning
Tidligere udannet elektriker
Mail: morten.snog@hertha.dk

 

Peder Kleis

Uddannet waldorf-lærer fra Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst i Skanderborg, 1989. Arbejdede det næste kvarte århundrede som pædagog og lærer ved Steiner-skolen i Aarhus. Har efterfølgende været forbi Hadruplund, Audonicons bogsalg og Steiner-skolen i Hjørring. 

Har siden begyndelsen af 2018 arbejdet som hjemmevejleder i Nerthus og som værstedsmedarbejder i køkkenet.

Mail: peder.kleis@hertha.dk

 

Per Clauson-Kaas

Været med i forberedelsesgruppen siden 1987.
Medarbejder siden 1996. Værkstedsleder.
Arbejdet som lærer på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg, Kristofferhjemmet 1989-96. Uddannet tjener, kok, merkonom, Rudolf Steinerlærer (Audonicon).
Bor i Hertha med familie og to plejebørn.

Mail: per.clauson-kaas@hertha.dk 

 

Philip Oddgeir Quist

Uddannet Cand.Mag i Religionsvidenskab samt brandmand.
Tidligere erfaring: afløser på Søkilde plejehjem (demensafsnit) igennem et årti, afløser på Bostedet Brunhøj, deltidsbrandmand i Ry og handicapledsager for Bent.
Nuværende bibeskæftigelse: frivillig brandmand i Randers Redningsberedskab, og undtagelsesvist afløser i BSIK (Beredskab og Sikkerhed).
Ansat i HBV siden oktober 2015. Arbejder i Burishus og på Udeholdet. Vikarierer desuden i øvrige værksteder og bosteder på Hertha. 

Mail: philip.quist@hertha.dk 

 

Randi Jakobsen

Ansat siden 2007.
Arbejder i bageriet, som dramalærer og er ansvarlig for volontørerne i Hertha.
Uddannet på The Academy Drama school, som skuespiller i London. I  2001 uddannet på Crystal Herb College i London 2003 som Bach blomsteressens-terapeut. Uddannet på Nordlys som Klang-massør i 2012.
Jeg har boet sammen med min familie i Hertha siden 2006.

Mail: randi.jakobsen@hertha.dk 

 

Rasmus Aagaard

Administrativ leder.
Født 1961, vokset op i Fredericia.
1981-89 kollektiv økolandmand, tømrer, teatermedarbejder og musiker.
Ergoterapeut 1992, herefter menig, leder, konsulent og selvstændig i social- og sundhedsfaglig praksis.
Supplerende uddannelse som krop- og gestaltterapeut (Bjødstrup og Essens) og organisationskonsulent (UKON).
Arbejder med socialfaglig dokumentation i Hertha og er pt. administrativ leder.

Mail: rasmus.aagaard@hertha.dk

 

Rasmus Lading

Ansat ved Hertha siden 2018

Tidligere ansat på Marjatta, samt arbejdet med levendegørelse og undervisning i Den Gamle By, samt undervist på Steiner skolen i Århus.
Uddannet Steiner lærer fra Audonicon i 2016.
Har boet på Hertha med familien siden 2018 – arbejder i rengøringen og som vikar i bodel og værksteder.

Mail: rasmus.lading@hertha.dk

 

Rikke Pasgaard

Socialfaglig dokumentation
Uddannet socialrådgiver 2009
Har arbejdet i Aarhus Kommune 2009 – 2018
Ansat i Hertha 2019
Mail: rikke.pasgaard@hertha.dk

 

Sibylla Hofstätter

Ansat som vikar siden dec. 2014. 
Været med i forberedelsesgruppen siden 1987 og i Hertha Støtteforenings bestyrelse siden 1983 (dengang hed det blot “Hertha bestyrelse” idet vi jo først blev støtteforening efter Levefællesskabets opstart).
Har arbejdet som klasselærer for udviklingshæmmede børn på Rudolf Steiner skolerne i Silkeborg og Århus i 17 år. Arbejdet derudover som lærer i tegning/ grafik og kunsthistorie med Silkeborgskolens 9. klasser.
Arbejdet i Rudolf Steiner-børnehave fra 1991 – 98.
Uddannet sløjdlærer, ungdoms- og voksenpædagogisk uddannelse fra Kerteminde Husflidsskole 1980 – 82.
Kunstterapeutisk forløb fra Audonicon (1990 – 91), Homøopatiforløb hos Per Bach Boesen, Silkeborg

Mail: sibylla.hofstetter@hertha.dk 

 

Susanne Lapirtis

Ansat i Administrationen siden 2010.
Arbejder primært med løn- og personalerelaterede opgaver.
Er uddannet advokatsekretær, bankrådgiver, akupunktør og ernæringsterapeut.

Mail: Susanne.lapirtis@hertha.dk 

 

Tommy Schou Pedersen

Vikar i Bofællesskabet siden 1999 og forretningsfører for Landsbyfonden siden 2006.
Uddannet øko-landmand og maskiningeniør. Interesseret i det anderledes, det naturlige, det økologiske liv.

Mail: tommyschoupedersen@gmail.com

 

 

Tune Sabroe 

Uddannet skovarbejder og arborist.
Uddannet folkeskolelærer med liniefag i billedkunst, sløjd og biologi.
Arbejdet med specialundervisning af børn og unge i 10 år.
Undervist på landbrugs- og gartnerskole i 6 år.
Bor i Hertha.
Ansat som vikar i Januar 2019.
Arbejder mest i bodelen, men også på flere af værkstederne.
Mail: tune.sabroe@hertha.dk