TILSYN

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er underlagt en række forskellige tilsyn. De skal hver især sikre, at vi overholder lovgivningen og vores forpligtelser på hvert område. Vi byder alle slags tilsyn velkommen, da vi ser dem som bidrag til vores arbejde med kvalitet og ordentlighed.
Her kan du se en liste over de tilsyn, vi er underlagt – med links til seneste rapporter, hvor det er relevant og muligt:

Værksteder alle Bageri Mejeri Landbrug Gartneri Madordning Bodel Adm Seneste rapport

SocialtilsynMidt

X

X

X

Se her

Arbejdstilsynet

X

X

X

Levnedmiddelkontrollen

X

X

X

X

Se link under de enkelte værksteder

Borgerrettet tilsyn (Handlekommune)

X

X

Risikobaseret tilsyn (Medicinhåndtering mm)

X

X

Veterinærkontrollen

X

Miljøtilsyn

X

Socialøkonomisk

X

X

Økologikontrol

X

X

Demeter-kontrollen

X

X

RYK (Indberetning af mælkeydelser mm)

X