Dokumentation

I Hertha Bofællesskaber og Værksteder dokumenterer vi løbende vores arbejde. Formålet med den socialfaglige dokumentation er:

Udadtil at skabe grundlaget for finansiering af:

 • indholdet i bostøtte, § 85
 • indholdet i dagtilbud, § 103
 • andre rehabiliterende indsatser efter serviceloven, sundhedsloven m.v.

Indadtil at skabe grundlaget for:

 • overblik
 • videndeling
 • samlende målsætninger
 • evaluering af praksis kvalitet i indsatsen.
 • Vi dokumenterer med udgangspunkt i nogle metodefaglige kriterier.
 • Indsamling af data: sagsakter, observation, interview samtaler.
 • Organisering af data: opdeling i forskellige typer dokumentation: udredninger, handleplaner, praksisbeskrivelser, sundhedsbeskrivelser, supplerende materiale.
 • Deling af data: information af aktører.
 • Delt funktion: dokumentation varetages ud fra løbende deltagelse i praksis.
 • Inddragelse og ejerskab: Sikring af, at viden og mål er i overensstemmelse med beboeren og de involverede nøglepersoner.

Indholdet af vores dokumentation er:

 • § 141 handleplan: Den kommunale kontrakt med borgeren.
 • Den pædagogiske handleplan: Herthas kontrakt med beboeren.
 • Bestilling/betalingsaftale: Herthas kontrakt med kommunen.
 • VUM: Voksenudredningsmetoden, fælles sprog til beskrivelse af socialfaglige forhold og indsatser.
 • Pædagogisk beskrivelse: Konkret beskrivelse af praksis
 • Værkstedsrapport: Om deltagelsen i dagtilbuddet.
 • Sundhedsbeskrivelse: Den samlede beskrivelse af sundhedsindsatser fra egen læge og sundhedsvæsen over terapier til antroposofisk læge og behandlinger.
 • Ugeskema: Den konkrete udmøntning af indsatsen.
 • Journalnotater: Løbende registrering og formidling af den enkelte beboers hverdag i det omfang, det er nødvendigt for varetagelse af opgaven eller påkrævet iht lovgivning.
 • Statusrapporter om delemner i indsatsen.
 • Faglige udredninger: læge, psykolog, neuropsykolog, antropologisk læge m.v.

Udover den socialfaglige dokumentation formidler Hertha gavmildt vores mange sociale og kulturelle aktiviteter: Fotobøger, pjecer, månedsbladet Tante Hertha og meget andet.

Og endelig er Hertha gået i gang med at dokumentere levefællesskabets samlede sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske aftryk på verden omkring os.

Du vil i løbet af 2019 finde meget mere om denne form for dokumentation her på siden, når de første rapporter er klar.