Tilsyn

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er underlagt en række forskellige tilsyn. De skal hver især sikre, at vi overholder lovgivningen og vores forpligtelser på hvert område.

Vi byder alle slags tilsyn velkommen, da vi ser dem som bidrag til vores arbejde med kvalitet og ordentlighed.

Her kan du se en liste over de tilsyn, vi er underlagt – med links til seneste rapporter, hvor det er relevant og muligt.

Alle værksteder

 • SocialtilsynMidt
 • Arbejdstilsynet.
 • Borgerrettet tilsyn (Handlekommune).
 • Risikobaseret tilsyn (Medicinhåndtering mm.).
 • Socialøkonomisk.

Bageri

Mejeri

Landbrug

 • Levnedsmiddelkontrollen
 • Veterinærkontrollen
 • Miljøtilsyn
 • Økologikontrol
 • Demeter-kontrollen

Gartneri

Bodel

 • SocialtilsynMidt
 • Arbejdstilsynet
 • Borgerrettet tilsyn (Handlekommune)
 • Risikobaseret tilsyn (Medicinhåndtering mm.)

Administration