Stillingsopslag 

Hertha Bofællesskaber søger medarbejder med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger primært en pædagog, der er uddannet inden for Rudolf Steiners Socialterapi – eller som har erfaring med specialområdet, gerne psykiatri. Personer med antroposofisk baggrund vægtes.

Stillingen er midlertidig, løber frem til 31.08.2021 og er på 30 timer pr uge. Der vil være mulighed for at supplere op til fuld tid gennem vikar-vagter

Vi søger en medarbejder til et bofællesskab med i alt 12 voksne udviklingshæmmede. Der er tale om omsorgsarbejde, pleje og hyggeligt samvær.

Hertha er et sted, hvor omvendt inklusion er ledetråd. I Levefællesskabet bor der p.t. 150 personer, hvoraf 26 er beboere med specielle behov for omsorg.

Det er dem, vi som medarbejdere tager os af og skaber trygge rammer for – så de kan deltage med de forudsætninger, de hver især har – dels i arbejdet på de beskyttede værksteder, hvor også 12 eksterne brugere fra kommunens andre bofællesskaber er tilknyttet, og dels i det sociale og kulturelle liv i og udenfor Levefællesskabet.

Vi forventer af dig
at du kan arbejde selvstændigt, og trives med at arbejde alene af og til
at du er god til at samarbejde
at du er villig til at videreudvikle din faglighed, og god til at reflektere over din pædagogiske praksis i forhold til det antroposofiske menneskesyn
at du kan stå roligt i konfliktsituationer
du har stor tålmodighed
du har humor og godt humør
du er ansvarlig og indstillet på at være fleksibel
du trives med skiftende arbejdstider, aften-, og weekendarbejde (hver anden weekend), og at du er villig til at deltage i beboernes ferierejser sammen med de øvrige bofællesskaber

Vi tilbyder
en antroposofisk inspireret arbejdsplads
et spændende og fleksibelt arbejdsmiljø med ca. 30 kollegaer
mulighed for medindflydelse og selvudvikling
ledelsesstruktur med høj grad af medansvar
løn efter overenskomst med SL (Socialpædagogernes Landsforbund)

Ansøgning sendes til
Hertha Bofællesskaber og Værksteder, att. Diana Kroon, Landsbyvænget 14, 8464 Galten , eller på mail til diana.kroon@hertha.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 19.10 inden kl. 12.00

Jobsamtaler gennemføres i uge 43/44

Yderligere oplysninger www.hertha.dk eller mail til diana.kroon@hertha.dk.

HERTHA BOFÆLLESSKABER OG VÆRKSTEDER

LANDSBYVÆNGET 2A, HERSKIND, 8464 GALTEN · TLF. 38403400 · ADMINISTRATION TLF. 38403401

Print Friendly, PDF & Email