Bestyrelse

Bestyrelse Bestyrelsen varetager det overordnede ansvar for at HBVs formål opfyldes, for HBVs økonomi, faglighed og kvalitet af tilbuddet og HBVs videreudvikling og konsolidering.

Bestyrelsen arbejder desuden for at HBV drives efter gældende lovgivning og for at der foreligger en organisationsplan der fastsætter opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelsesgruppe.

Hertha Bofællesskaber og Værksteders bestyrelse består af op til 9 personer:

  • 2 personer er valgt af forældre/pårørendegruppen (til de borgere, der er i døgnophold i Hertha)
  • 2 personer er valgt af medarbejdergruppen 1 person er valgt af Fællesledelsen i Hertha
  • 1 person er valgt af Landsbyfonden
  • 1 person er valgt af Landsbyrådet i Herskind
  • Bestyrelsen mulighed for at supplere sig med 2-3 personer med særlige kompetencer.

Den nuværende bestyrelse kan ses her.

Hertha bofællesskaber og Værksteders vedtægter kan downloades her.