GARTNERI

Gartneriet har i samarbejde med landbruget dyrket 3 tdr. land med grøntsager af snart sagt alle tænkelige slags. Som kunder i gartneriet er der nu 56 abonnenter (kunde-bonde), i alt 150 mennesker, som hver måned indbetaler et fast beløb, og som – så længe grøntsager haves – selv kan høste, hvad de har brug for. Når egenproduktionen ikke rækker, indkøbes der basisgrøntsager udefra, så der er en rimelig variation af grøntsager indtil april/maj måned.

I gartneriet arbejder en gartner, som også er pædagog, og 3-5 udviklingshæmmede. Alt drives efter biodynamiske principper med kompost som gødning samt besprøjtninger med biodynamiske præparater. Der arbejdes desuden maskinelt med en speciel løsning af jorden, fordi den gennem mange års konventionel drift har lidt af traktose (sammenpakning af jorden).

Gartneriet har et 100 kvm drivhus med driftsbygning og jordkælder, hvilket forlænger sæsonen for de mest eftertragtede grøntsager og ligeledes giver mulighed for at arbejde i gartneriet i forår og efterår.

Vil du vide mere om biodynamik – klik her

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter her. (Gartneriet er en såkaldt “ultralavrisikovirksomhed” og får kun sjældent kontrolbesøg)

ØKOLOGISK AREALTILSKUD

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.