Landbruget

Herthas biodynamiske landbrug er daglig arbejdsplads for 5-7 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Herudover er vi også vært for unge i STU og andre der har behov for at få deres arbejdsevne prøvet. Det daglige arbejde består i pasning, malkning og fodring af dyrene, rensning af korn til såsæd og mel, markarbejde, vedligeholdelse af maskiner og bygninger samt fremstilling af brænde.

Dyrene

Herthas besætning består af 9 malkekøer med opdræt og i tilknytning til landbruget er der også 2 heste, 20 høns og 3 bistader. Det tilstræbes at dyrene udelukkende fodres med hjemmeavlet foder. Mælken fra køerne bliver behandlet i Herthas mejeri. Kødet fra køer og opdræt forarbejdes til forskellige kødprodukter, såsom fars, stege, spegepølser og grillpølser. Denne forarbejdning foregår hos en godkendt slagter og sælges herfra til bosteder og private. Dyrenes gødning komposteres og tilsættes de biodynamiske kompostpræparater lavet af røllike, mælkebøtte, egebark, brændenælde, kamille og baldrian. Komposten spredes ud på markerne som gødning for jorden.

 

Markerne

Herthas landbrug råder over 26 ha jord. Jorden drives, som ovenfor indikeret, efter biodynamiske metoder. Dette betyder at der hvert år sprøjtes mindst en gang med humuspræparat, også kaldet præparat 500, samt med kiselpræparat, også kaldet præparat 501, på al jorden. Halvdelen af jorden er vedvarende græs, resten dyrkes med kløvergræs, rug, havre og hvede. Rugen og hveden bruges i Herthas bageri. Der bruges også lidt af kornet til dyrene, resten sælges. Græsset bruges som foder til dyrene i form af frisk græs, ensilage eller hø.
Du kan læse mere om den biodynamiske dyrkningsmetode på: www.biodynamisk.dk
Du kan læse mere om STU på:www. stu-steinerskolen-aarhus.dk

Landbruget er underlagt en lang række kontrolinstanser. Du kan se Fødevarekontrollens seneste smily her