Hertha Bofællesskaber og Værksteder søger en landmand m/k med tiltrædelse 1. august 2020.

Arbejdsopgaverne: Du får ansvaret for drift og udvikling af Herthas biodynamiske landbrug – der fungerer som beskyttet værksted for voksne med udviklingshæmning. Landbruget er en del af Herthas samlede vifte af værksteder. Landbruget er på ca. 30 ha og har 9 malkekøer med opdræt. Mejeriet forarbejder mælken, som sælges lokalt i Hertha og til 6-8 eksterne kunder (butikker, institutioner, o.a.).

Vi forventer, at du har faglighed til at kunne drive og udvikle vores landbrug i samråd med lederne af de andre værksteder, samt afløse og samarbejde med din partner i mejeriet. Samtidig skal du kunne varetage den pædagogiske opgave med vores værkstedsbrugere (4-7 i landbruget) og skabe en tryg og udviklende arbejdsplads for dem. Landbruget er sammen med vores gartneri praktikplads for en elev fra BINGN. Der vil være overlap med den nuværende landmand i en periode.

Da det er vigtigt at kende til beboernes hverdag og møde de andre medarbejdere, vil der også være arbejde i beboernes egen bolig f.eks. med at vække og hjælpe beboere op om morgenen. Ansættelsen er betinget af, at du i løbet af en 2-årig periode får bopæl i eller tæt på Hertha og dermed kan påtage dig opsynet med dyrene i samarbejde med mejeristen og gruppen af frivillige fra Hertha Levefællesskab.

Stillingen er normeret til 37 timer/uge. Løn iht. overenskomst mellem SL – Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Erhverv.

Ansøgning sker via Ofir, se her.
Ansøgningsfrist: 2. juni 2020 kl. 12.00. OBS ny ansøgningsfrist: 9. juni 2020
Jobsamtale planlægges til 11. og/eller 12. juni 2020

Yderligere oplysninger www.hertha.dk eller ring til værkstedsleder Michael Damgaard tlf. nr. 40601653.

Hertha landmand/pædagog m/k (funktionsbeskrivelse)

Den landmand/pædagog, der søges til Herthas landbrugsværksted, går ind til en usædvanlig stilling og arbejdsopgave.

Det er ikke et ”8-16”job, men mere et arbejde, der kommer til at fylde en med varieret, levende og udfordrende liv, hvor arbejde og privatliv ikke har skarpe grænser. Men kan man finde ind til ens personlige balance mellem arbejdsliv og egne behov, kan man få udfordringer der i den grad kan være givende og berigende på en måde, hvor man selv vokser som menneske.

Du kommer til at arbejde sammen med vores mejerist, Michael Damgaard, hvor I i fællesskab har ansvaret for en lille malkeko-besætning på 9 dyr og 30 hektar biodynamisk dyrket jord, et lille gårdmejeri, hvor de 400-500 l mælk ugentligt bliver forarbejdet, afsætning af mejeri- og kødprodukter samt budget ansvar for aktiviteterne.

Hovedformålet med landbruget er at skabe levende og meningsfuldt arbejde til vores voksne udviklingshæmmede dagbrugere. Jordbruget er også en vigtig del af Levefællesskabets identitet og liv.

Gennem den pædagogiske opgave, salget af mælken til levefællesskabet og butikker omkring Aarhus, er der en stor kontakt til omverdenen, der også giver sig til kende i de mange, der besøger Hertha og gården. Således er det i dagligdagen med de voksne udviklingshæmmede, køernes rytme og de mange menneskemøder, som hverdagen giver, der viser hvilket usædvanligt og berigende arbejde og livsform man er en del af.

Det er ikke kun et landbrug og en pædagogisk arbejdsplads, man er ansvarlig for. Du bliver også en ansvarlig medarbejder i Hertha Bofællesskaber og Værksteder sammen med 40 andre, der i fælleskab til stadighed forsøger at gøre Hertha til et levende og udviklende sted at være. Således vil du have en tæt kontakt til de andre værkstedsledere i bageriet, vævestuen, vaskeriet, køkkenet, gartneri osv. samt de andre medarbejdere i bofællesskaberne.

Da det er vigtigt at kende til beboernes hverdagsliv og møde de andre medarbejdere, vil der også være arbejde i plejen f.eks. med at vække og hjælpe beboerne op om morgenen.

Som helhed vil du dog med din personlighed og faglige kunnen selv være med til at udforme din funktion i mødet med en meget kompleks social- og kulturel organisme.

Vi lægger stor vægt på landbruget og der kræves derfor fleksibilitet og tilgængelighed ift. Arbejdstid. Derfor ønsker vi at du kommer til at bo i, eller i nærheden af Hertha indenfor en 2-årig periode.

Vi er indforstået med at medarbejdergruppen som helhed og levefællesskabet må bakke op om den opgave landmanden m/k og mejeristen bærer det primære ansvar for.

Da stedet og den pædagogiske praksis hviler på Rudolf Steiners menneskesyn, er det vigtigt at du accepterer dette og forsøger at virke og arbejde herudfra.

Ja, det er ikke et helt almindeligt arbejde man søger. Når bolig og arbejde forenes bliver det mere et levevalg, man står overfor.

HERTHA BOFÆLLESSKABER OG VÆRKSTEDER

LANDSBYVÆNGET 2A, HERSKIND, 8464 GALTEN · TLF. 38403400 · ADMINISTRATION TLF. 38403401

Print Friendly, PDF & Email