Stillingsopslag

Hertha Bofællesskaber søger medarbejder med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger primært en pædagog, der er uddannet inden for Rudolf Steiners Socialterapi – eller som har erfaring med specialområdet, gerne psykiatri.

Personer med antroposofisk baggrund vægtes.

Stillingen er midlertidig, løber frem til 31.08.2021 og er på 30 timer pr uge.

Der vil være mulighed for at supplere op til fuld tid gennem vikar-vagter.

Vi søger en medarbejder til et bofællesskab med i alt 12 voksne udviklingshæmmede.

Der er tale om omsorgsarbejde, pleje og hyggeligt samvær.

Hertha er et sted, hvor omvendt inklusion er ledetråd.

I Levefællesskabet bor der p.t. 150 personer, hvoraf 26 er beboere med specielle behov for omsorg.

Det er dem, vi som medarbejdere tager os af og skaber trygge rammer for – så de kan deltage med de forudsætninger, de hver især har – dels i arbejdet på de beskyttede værksteder, hvor også 12 eksterne brugere fra kommunens andre bofællesskaber er tilknyttet, og dels i det sociale og kulturelle liv i og udenfor Levefællesskabet.

Vi forventer af dig

  • at du kan arbejde selvstændigt, og trives med at arbejde alene af og til 
  • at du er god til at samarbejde
  • at du er villig til at videreudvikle din faglighed, og god til at reflektere over din pædagogiske praksis i forhold til det antroposofiske menneskesyn
  • at du kan stå roligt i konfliktsituationer 
  • du har stor tålmodighed
  • du har humor og godt humør 
  • du er ansvarlig og indstillet på at være fleksibel
  • du trives med skiftende arbejdstider, aften-, og weekendarbejde (hver anden weekend), og at du er villig til at deltage i beboernes ferierejser sammen med de øvrige bofællesskaber.

Vi tilbyder en antroposofisk inspireret arbejdsplads et spændende og fleksibelt arbejdsmiljø med ca. 30 kollegaer  mulighed for medindflydelse og selvudvikling  ledelsesstruktur med høj grad af medansvar løn efter overenskomst med SL (Socialpædagogernes Landsforbund)

Ansøgning sendes til  Hertha Bofællesskaber og Værksteder, att. Diana Kroon, Landsbyvænget 14, 8464 Galten , eller på mail til diana.kroon@hertha.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 19.10 inden kl. 12.00   Jobsamtaler gennemføres i uge 43/44

Yderligere oplysninger www.hertha.dk eller mail til diana.kroon@hertha.dk.